Procedury

 

SCYNTYGRAFIA TARCZYCYBadanie służy ocenie morfologicznej i czynnościowej tarczycy i jestbadaniem uzupełniającym – specjalistycznym po badaniu USG. Scyntygrafia wskazuje które części tarczycy aktywnie produkują hormony, a które sąfunkcjonalnie nieczynne ,czego nie można zbadać przy pomocy USG. Scyntygrafia ma zastosowanie przy ocenie wola zamostkowego i charakteru ewentualnych guzków tarczycy. Po operacji usunięcia tarczycy scyntygrafia służy do oceny doszczętności zabiegu i ocenia gromadzenie radiojoduwystępującym niekiedy w wolu nawrotowym.
Podawany do scyntygrafii izotop jodu 131J gromadzi się tylko w badanym narządzie – tarczycy i jest środkiem nie powodującym reakcji alergicznej.

Równolegle ze scyntygrafią wykonywane jest badanie jodochwytność (wychwytu jodu) polegające na procentowym oznaczeniu ilości jodu 131wychwyconego przez tarczycę w ciągu 24godz.

 

Przygotowanie do badania scyntygrafii tarczycy

 

Przed badaniem


Odstawić leki tyreostatyczne zgodnie z zaleceniem lekarza lub wskazańuzyskanych podczas rejestracji. Podczas rejestracji zgłosić również ewentualne przyjmowanie  w ostatnim półroczu leków  zawierających jod oraz wykonanie badań obrazowych z dożylnym podaniem kontrastu jodowego.
Przygotować do wglądu ostatni wynik USG tarczycy.


I dzień badania – podanie preparatu doustnie


Zgłosić się ze skierowaniem od lekarza i wynikami badań zgodnie z zaleceniami podczas rejestracji.Przyjść na czczo lub co najmniej 2godz. po posiłku. Wypić preparat podany przez pracownika Przychodni „Seneko”. Po okresie ½ godz. od chwili wypicia preparatu jodowego można jeść i pic wszystko.

 

II dzień badania - odczyt scyntygraficzny


W dniu badania można jeść i pić.Przed badaniem zdjąć z szyi ozdoby (łańcuszki, korale). Ubiór winien uwzględniać dobry dostęp do szyi (duży dekolt lub rozpinana,koszula) .Wyłączyć telefon komórkowy .

 

Wyniki można odebrać w rejestracji za 2 dni robocze po badaniu osobiście lub przez osobę do tego upoważnioną. Istnieje możliwość wysłania wyniku pocztą do domu pacjenta ( w tym celu należy zostawić zaadresowaną do siebie kopertę z naklejonym znaczkiem).

 

 

LECZENIE  RADIOJODEM


      Wielu ludzi boi się promieniowania. Z całą pewnością psychologiczniebardziej przeżywamy wypicie fiolki wody zawierającej radioaktywny jod niż poddanie się badaniu RTG. Jednakże  zdjęcie rentgenowskie, nie wspominając o tomografii komputerowej, często dostarcza organizmowi znacznie wyższej efektywnej dawki promieniowania niż wiele radiofarmaceutyków. Pod tymwzględem odległe wyniki leczenia nadczynności tarczycy przy użyciu 131-J,opracowane w oparciu o wiele setek tysięcy „pacjent o-lat” doświadczeń, sąbardzo uspokajające. Nie stwierdzono aby leczenie radioaktywnym jodem znacząco zwiększało ryzyko wystąpienia białaczki, raka tarczycy, a w mniejszym stopniu także innych nowotworów oraz defektów genetycznych lub płodowych. Częstość występowania białaczki u pacjentów z nadczynnościątarczycy leczonych 11-J  nie była wyższa niż u chorych leczonych chirurgiczniei/lub lekami z grupy tyreostatyków.


Wizyta kwalifikacyjna do radiojodoterapii


Do leczenia radiojodem kwalifikuje wyłącznie specjalista endokrynolog,wizyta kwalifikacyjna odbywa się u specjalisty medycyny nuklearnej. Do wizyty należy zgłosić się z kompletem aktualnych wyników poziomu hormonów tarczycy TSH, badaniem USG, i ewentualnie biopsji (BAC)tarczycy. W wyniku pomyślnej kwalifikacji ustalany jest z pacjentem termin podania dawki leczniczej.


Podanie dawki leczniczej


Leczniczą dawkę jodu131 o aktywności zdecydowanie wyższej niż stosowana przy scyntygrafii podaje się jednorazowo w postaci doustnej kapsułki. W dniu podania pacjent winien zgłosić się 2-3 godz po spożyciu lekkiego posiłku. Otrzymuje wówczas stosowną dokumentację leczniczą z zaleceniami zachowania się przez okres dwóch tygodni względem rodzinnego otoczenia. Po zażyciu dawki leczniczej pacjent udaje się możliwie jak najszybciej do domu. Wizyta kontrolna po leczeniu jodem 131  winna odbyć się za około dwa miesiące u lekarz kierującego.

Jeśli kierujący nie wyznaczył do 2,5 m-ca terminu wizyty ,może ona odbyć się w tutejszej Przychodni.

 

Script logo