Czym jest astygmatyzm?

Ludzkie oko to jeden z najbardziej skomplikowanych narządów. Warto jednak wiedzieć, że poszczególne z jego struktur nie są symetryczne, a to z kolei jest powodem do powstawania wad refrakcji. Jedną z wad związaną właśnie z nieregularnością w budowie oka jest astygmatyzm. Z naszego artykułu dowiesz się, na czym dokładnie ona polega.

Jakie są przyczyny astygmatyzmu?

Astygmatyzm nazywany również niezbornością to wada refrakcji polegająca na nieprawidłowościach związanych z działaniem układu optycznego oka. Może on pojawiać się jako jedyna wada wzroku, bądź towarzyszyć krótkowzroczności lub nadwzroczności. I choć w mniejszym lub większym stopniu występuje u większości ludzi i nie wymaga korekcji, w niektórych sytuacjach może znacznie utrudniać prawidłowe widzenia. Wtedy konieczne jest przeprowadzenie badań okulistycznych i zastosowanie odpowiedniego leczenia. Dzieje się tak najczęściej w przypadku wady wynoszącej powyżej 0,50 dioptrii, ponieważ powoduje ona rozmazanie obrazu widzianego zarówno z bliska, jak i z daleka. Z kolei wada powyżej 0.75 dioptrii uznawana jest za istotną i wymaga dobrania odpowiedniej metody korekcji. Jednak ważna jest również oś astygmatyzmu, co może powodować, że nawet przy małych wartościach cylindra (mniejszych niż 1 dioptrii) wymagana jest korekcja.

Astygmatyzm powstaje na skutek zaburzeń w układzie optycznym. Nie on skupia wiązki promieni świetlnych, czyli widzianego obrazu, w jednym miejscu na siatkówce oka. Zamiast tego promienie skupiane są nierównomiernie, w kilku punktach siatkówki, co powoduje rozmywanie obrazu. Zaburzenie może być związane z różnymi obszarami oka – najczęściej wynika z kształtu rogówki, choć jego przyczyna może leżeć także w strukturze czy położeniu soczewki, a nawet mieć związek z nieprawidłowościami w tylnym biegunie oka. Przyczynami astygmatyzmu mogą być zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

Czy astygmatyzm można wyleczyć?

Choć do stwierdzenia astygmatyzmu pomocne może okazać się samobadanie za pomocą obserwacji rozchodzących się linii, aby potwierdzić swoje przypuszczenia, konieczna jest wizyta u okulisty, który wykona szereg badań, co potwierdza okulista z Chorzowa.

Na podstawie odpowiednich badań można stwierdzić astygmatyzm i wprowadzić odpowiednie leczenie z wykorzystaniem metod zachowawczych lub operacyjnych. Leczenie zachowawcze polega na korekcji wady za pomocą specjalnie dobranych soczewek okularowych bądź kontaktowych. Warto jednak wiedzieć, że nie pozwala to na całkowite pozbycie się wady, lecz jedynie ją koryguje, wyjaśnia nasz rozmówca.

Aby całkowicie wyleczyć astygmatyzm, niezbędna jest interwencja chirurgiczna. Stosuje się przy tym zarówno metody zabiegowe z użyciem soczewek wewnątrzgałkowych, np. wszczepy fakijne, jak i metody laserowe.

Author: seneko-med.pl